Kontakt

Tel.
41 344 16 82

Tel kom.:
693 418 350

email:
drukarnia@apla.net.pl

biuro@poczta.apla.net.pl

Projekty Unijne

ue.jpg

Nazwa projektu: Wdrożenie technologii druku cyfrowego na podłożach foliowych w celu uruchomienia innowacyjnych spersonalizowanych usług poligraficznych.

Przedmiotem projektu jest uruchomienie nowych na rynku, spersonalizowanych usług poligraficznych, wykonywanych na podłożach foliowych w oparciu o technologię druku cyfrowego (materiały reklamowe, okładki książek, zaproszenia, dyplomy).

Planowana do implementacji innowacja produktowa jest wynikiem samodzielnie przeprowadzonych przez Aplę prac B+R. Wyniki B+R mają postać nieopatentowanej wiedzy technicznej i obecnie nie są stosowane w działalności gosp. Aby wdrożyć do działalności firmy wyniki B+R i uruchomić na ich podstawie nowe usługi konieczne jest stworzenie modelowego procesu produkcji hybrydowej (czyli takiej, w której personalizowane części dodrukowuje się do produktu finalnego, którym jest poddruk offsetowy), automatyzującego wszystkie etapy przygotowania zleceń do druku i samego druku.

Nowy model produkcji wymaga nabycia:

  1. maszyny do druku cyfrowego z wyposażeniem i oprogramowaniem;
  2. zintegrowanego systemu CtP do przygotowywania i wykonywania offsetowych form drukowych; - w tym: modułów umożliwiających zdalny dostęp do systemu CtP przez klienta.

Dodatkowym efektem projektu będzie innowacja organizacyjna w obszarze zarządzania przygotowalnią oraz w relacjach B2B z klientami poprzez zastosowanie TIK, co umożliwi skrócenie cyklu wykonania usługi oraz realizację większej ilości zleceń. Bezpośrednim rezultatem projektu będzie także wzrost eksportu, zwiększenie zatrudnienia oraz pozytywny wpływ na środowisko.